REGULAMIN – Opis wewnętrznych procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Jednostce Realizującej Projekt „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Regulamin czerwiec 2012

Aneks Nr 1 z dnia 16.04.2014r. do Regulaminu

 


Zapytanie ofertowe z dnia 26.03.2015r. na usługę dotyczącą wykonania i dostarczenia 5 szt. tablic informacyjnych dotyczących realizacji Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II”, Nr POIS.01.01.00-005/08.

Termin zlożenia ofert: 31.03.2015r. do godz. 14:30.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Oferta - plik do wypełnienia