Kalendarium Projektu

Data
Nazwa działania
24.03.2009 r. Wręczenie potwierdzenia dofinansowania dla Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry –  Etap II ” w ramach pierwszej osi priorytetowej  Gospodarka ściekowa, na spotkaniu przedstawicieli Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrążających środowiskowe priorytety w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w Pułtusku.
10.08.2009 r. Termin wszczęcia postępowania w przetargu nieograniczonym na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Os. Jędrzychów - Uczonych w Zielonej Górze”.
10.09.2009 r. Podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry –  Etap II ” w Filharmonii Zielonogórskiej podczas I Lubuskiego Forum Funduszy Europejskich.
13.09.2009 r. Termin wszczęcia postępowania w przetargu nieograniczonym na zadanie: Inżynier dla Projektu: "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II”.
26.11.2009 r. Podpisanie umowy na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Os. Jędrzychów - Uczonych w Zielonej Górze” z Wykonawcą: „MÜSING” SP. Z O.O.,70-775 SZCZECIN, UL. SANATORYJNA 5.
04.12.2009 r. Termin wszczęcia postępowania w przetargu nieograniczonym „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Os. Kolorowym w Zielonej Górze”.
14.12.2009 r. Polecenie rozpoczęcie robót na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Os. Jędrzychów - Uczonych w Zielonej Górze”.
22.12.2009 r. Termin wszczęcia postępowania w przetargu nieograniczonym na zadanie: „Promocja Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II”.
23.02.2010 r. Podpisanie umowy na realizację zadania: Inżynier dla Projektu: "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II" z Konsorcjum Wykonawców: „Ekosystem Zielona Góra” Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 20c, 65-364 Zielona Góra i Pracowniami Badawczo-Projektowymi „Ekosystem” Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 20c, 65-364 Zielona Góra.
29.03.2010 r. Podpisanie umowy na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Os. Kolorowym w Zielonej Górze z Wykonawcą P.B.I. „HYDROBUD” SP. J., 59-300 LUBIN, KSIĘGNICE 27.
7.04.2010 r. Podpisanie umowy na realizację zadania „Promocję Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II” z Wykonawcą: Carbo Media, Agencja Telewizyjna Spółka z o.o. Producent filmów i prezentacji multimedialnych; 65- 720 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 118B.
7.04.2010 r. Termin wszczęcia postępowania w przetargu nieograniczonym na zadanie: „Renowacja istniejącej kanalizacji na terenie miasta Zielona Góra”.
28.04.2010 r. Polecenie rozpoczęcie robót na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Os. Kolorowym w Zielonej Górze”.
19.05.2010 r. Termin wszczęcia postępowania w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w miejscowości Drzonków w Gminie Zielona Góra". 
02.07.2010 r.
Podpisanie umowy na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w miejscowości Drzonków w Gminie Zielona Góra" z wykonawcą robót Przediębiorstwo Robót Sanitarnych "KANWOD" Spółka Jawna Strojny i Kwiecień, ul Zimna 7, 65-707 Zielona Góra
14.07.2010 r.
Podpisanie umowy na realizację zadania "Renowacja istniejącej kanalizacji na terenie miasta Zielona Góra" z wykonawcą robót PER AARSLEFF Polska Sp.z o.o., Wiertnicza 131 27, 02-952 Warszawa.
22.07.2010 r.
 
Polecenie rozpoczecia robót na Kontrakcie nr 4 "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w miejscowości Drzonków w Gminie Zielona Góra"
13.08.2010 r.
 
Polecenie rozpoczecia robót na Kontrakcie nr 2 "Renowacja istniejącej kanalizacji na terenie miasta Zielona Góra"
28.09.2010 r. Termin zakończenia robót w ramach kontraktu nr 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w miejscowości Drzonków w Gminie Zielona Góra
20.10.2010 r. Termin wszczęcia postępowania w przetargu nieograniczonym na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Racula i Drzonków”.
14.01.2011 r. Wystawienie przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia - Kontrakt nr 4
11.03.2011 r.
Podpisanie umowy na Kontrakcie nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Racula i Drzonków z wykonawcą robót Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownicta Przemyslowego "WROBIS" S.A., Szewska 3, 50-053 Wrocław
21.04.2011 r. Termin zakończenia robót w ramach kontraktu nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Kolorowym  w Zielonej Górze
22.04.2011 r.
Wystawienie przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia - Kontrakt nr 1
17.05.2011 r. Polecenie rozpoczecia robót na Kontrakcie nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Racula i Drzonków
31.12.2011 r. Termin zakończenia robót w ramach kontraktu nr 2 - Renowacja istniejącej kanalizacji na terenie miasta Zielona Góra
10.02.2012 r. Zakończenie robót na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na os. Jędrzychów - Uczonych w Zielonej Górze"
07.03.2012 r. Wystawienie przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia - Kontrakt nr 5