Zapytanie ofertowe z dnia 26.03.2015r. na usługę dotyczącą wykonania i dostarczenia 5 szt. tablic informacyjnych dotyczących realizacji Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II”, Nr POIS.01.01.00-005/08.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Przetarg nieograniczony na roboty: "Modernizacja głównej przepompowni wody dla miasta Zielona Góra przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze" w ramach Projektu "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II", numer zamówienia: POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Przetarg nieograniczony na usługę: INŻYNIER dla Projektu "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II" - rozszerzenie zakresu Projektu II, numer zamówienia: POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Przetarg nieograniczony na roboty: „Przebudowa przepompowni ścieków PS-10 przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze” w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II” numer zamówienia: POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Przetarg nieograniczony na roboty: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Racula i Drzonków w Gminie Zielona Góra” w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II” numer zamówienia: POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-03/K

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Przetarg nieograniczony na roboty: „Modernizacja procesu napowietrzania wody, koagulacji i sedymentacji w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie” w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II” numer zamówienia: POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-17.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Przetarg nieograniczony na roboty: „Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra – Etap 2”

Zamówienie numer POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-08
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 14.04.2014

 

Przetarg nieograniczony na dostawę: „Dostawa urządzenia do telewizyjnej inspekcji kanalizacji obejmująca podwozie typu furgon i kompletny system inspekcyjny wraz z zabudową”. 

Zamówienie numer POIiŚ/1.1/NFOŚIGW-09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Przetarg nieograniczony na roboty: „Budowa i rozbudowa instalacji wody technologicznej w oczyszczalni ścieków w Łężycy dla aglomeracji Zielona Góra”- rozszerzenie zakresu projektu  - 14.11. 2013 r.

Zamówienie numer POIiŚ/1.1/NFOŚIGW-12

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Przetarg nieograniczony na usługę: INŻYNIER DLA PROJEKTU "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II" - rozszerzenie zakresu projektu  - 28.10. 2013 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 28.10.2013

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Przetarg nieograniczony na roboty „Budowa kanału ogólnospławnego ø1200 mm w ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze".

Zamówienie Nr POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-11.

Wybór najkorzystniejszej oferty 28.10.2013

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę pn.: „Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do konserwacji i czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody”.

Zamówienie Nr POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-10.

Wybór najkorzystniejszej oferty 31.07.2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty