Historia Przetargów

Termin wszczęcia postępowania Opis Termin podpisania umowy

10.08.2009 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Os. Jędrzychów - Uczonych w Zielonej Górze”

 26.11.2009 r.

13.09.2009 r.

Inżynier dla Projektu: "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II

23.02.2010 r.

04.12.2009 r.

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Os. Kolorowym w Zielonej Górze”

29.03.2010 r.

22.12.2009r.

Promocja Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II”

07.04.2010 r.

07.04.2010 r.

„Renowacja istniejącej kanalizacji na terenie miasta Zielona Góra”

14.07.2010 r.

19.05.2010 r.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w miejscowości Drzonków w Gminie Zielona Góra"

02.07.2010 r.

15.10.2010 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Racula i Drzonków" 11.03.2011 r.