Przetarg nieograniczony na roboty: "Modernizacja głównej przepompowni wody dla miasta Zielona Góra przy ul. Sulechowskiej w Zielonaj Górze" w ramach Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II”

Zamówienie Nr POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-14


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, do pobrania:

ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

 

Przetarg nieograniczony na usługę INŻYNIER dla Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II” – rozszerzenie zakresu Projektu II

Zamówienie Nr POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-16


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, do pobrania:

 

ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

 

Przetarg nieograniczony na roboty: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Racula i Drzonków w Gminie Zielona Góra" w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II”

Zamówienie numer: POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-03/K


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, do pobrania:

ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

 

Przetarg nieograniczony na roboty: "Przebudowa przepompowni ścieków PS-10 przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze" w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II”

Zamówienie numer: POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-15


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, do pobrania:

ogloszenie o udzieleniu zamowienia PS-10.pdf

 

Przetarg nieograniczony na roboty: "Modernizacja procesu napowietrzania wody, koagulacji i sedymentacji w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie" w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II”

Zamówienie numer: POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-17


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, do pobrania:

ogloszenie o udzieleniu zamowienia SUW.pdf

 

Przetarg nieograniczony na roboty: „Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra – Etap 2”

Zamówienie numer POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-08


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, do pobrania:
ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

Przetarg nieograniczony "Budowa i rozbudowa instalacji wody technologicznej
w oczyszczalni ścieków w Łężycy dla aglomeracji Zielona Góra".

 

 Zamówienie Nr POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-12

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, do pobrania:
ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

 

Przetarg nieograniczony "Dostawa urządzenia do telewizyjnej inspekcji kanalizacji obejmująca podwozie typu furgon i kompletny system inspekcyjny wraz z zabudową".

 

 Zamówienie Nr POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-09

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, do pobrania:
ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

 

Przetarg nieograniczony "INŻYNIER dla Projektu: "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II"- rozszerzenie zakresu Projektu".

 

Zamówienie Nr POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, do pobrania:
ogloszenie o udzieleniu zamowienia promocja.pdf

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę pn.: „Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do konserwacji i czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody”.

Zamówienie Nr POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-10

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, do pobrania:
ogloszenie o udzieleniu zamowienia promocja.pdf

 

 

Przetarg nieograniczony na roboty "Budowa kanału ogólnospławnego o1200 mm w ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze".

Zamówienie Nr POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-11

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, do pobrania:
ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf