Kontrakt 5: nr POIiŚ/1.1/NFOŚiGW-05 „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Os. Jędrzychów - Uczonych w Zielonej Górze”.

Data podpisania kontraktu: 11.03.2011 r.

Wykonawca robót: : „MÜSING” SP. Z O.O.,70-775 SZCZECIN, UL. SANATORYJNA 5.

Wartość kontraktu: 6 291 051,47 zł (netto 5 156 599,47zł + VAT 1 134 451,88 zł)

Zakres:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna: 6 728,29 mb

- kanalizacja sanitarna tłoczna: 1693,48 mb

- ilość tłoczni ścieków: 2 szt.

- sieć wodociągowa: 1851,60 mb

Termin zakończenia robót: 10.02.2012 r.

 

Kontrakt nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Racula i Drzonków w Gminie Zielona Góra

Data podpisania kontraktu: 11.03.2011 r.

Wykonawca robót: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "WROBIS" S.A., ul. Szewska 3, 50-053 Wrocław

Podpisana wartość kontraktu: 22 248 105,15 zł (netto 18 236 151,76 zł + VAT 4 011 953,39 zł)

Zakres Racula:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna: 21 921,5 m

- kanalizacja sanitarna tłoczna: 3 790,0 m

- ilość tłoczni ścieków: 8 szt.

 Zakres Drzonków:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna: 5358,5 m

- kanalizacja sanitarna tłoczna: 3273,5 m

- ilość tłoczni ścieków: 4 szt.

Do wykonania pozostała sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Racula w ulicach: Głogowska i  Grzonkowska, oraz w odcinkach ulic: Polna, Saperska, Dzieci wrzesińskich, Korczaka, Grabowa i Rodła.

 

W miejscowości Drzonków do wykonania pozostała sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Olimpijskiej.

 

Termin zakończenia robót wynikający z aneksu do Kontraktu: 30.11.2012 r.

 

Kontrakt nr 2 - Renowacja istniejącej kanalizacji na terenie miasta Zielona Góra

Data podpisania kontraktu: 14.07.2010 r.

Wykonawca robót: PER AARSLEFF Polska Sp.z o.o., ul. Wiertnicza 131 27, 02-952 Warszawa

Wartość kontraktu: 11 783 528,00 zł (netto 9 584 000,00 zł + VAT 2 199 528,00 zł)

Zakres kontraktu obejmował : renowacja 9 142,70 m sieci kanalizacyjnej

Data zakończenia kontraktu: 31.12.2011 r.

 

Kontrakt nr 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w miejscowości Drzonków w Gminie Zielona Góra

Data podpisania kontraktu: 02.07.2010 r.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych "KANWOD" Spółka Jawna Strojny i Kwiecień, ul Zimna 7, 65-707 Zielona Góra

Wartość kontraktu: 666 258,70 zł (netto 546 113,69 zł + VAT 120 145,01 zł)

Zakres kontraktu obejmował:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna: 558,3 m

- kanalizacja sanitarna tłoczna: 575,2 m

Data zakończenia: 28.09.2010 r.

 

Kontrakt nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Kolorowym  w Zielonej Górze

Data podpisania kontraktu: 29.03.2010 r.

Wykonawca robót:  Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego HYDROBUD Sp. j. Ireneusz Makaruś, Andrzej Rygielz siedzibą w Księginicach 27, 59-300 Lubin.

Wartość kontraktu:     3 412 855,56 zł (2 791 124,41 zł netto + VAT  621 713,15 zł)

Zakres obejmował:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4 828,7 m

2. Sieć wodociągowa o łącznej długości 3 983,47 m

3. Tłocznie ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem - 2 szt.

 

Termin zakończenia kontraktu: 21.04.2011 r.